Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z przepisami o ochronie danych.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator: Arkadio Arkadiusz Tabero, ul. J. Kilińskiego 47/9, 82-300 Elbląg działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

1. Informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Arkadio Arkadiusz Tabero, ul. J. Kilińskiego 47/9, 82-300 Elbląg

2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, przesłania oferty handlowej oraz w celu zawarcia umowy o świadczenie usług.

3. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody.

4. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania przeniesienia danych.

5. Informujemy o prawie wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

6. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest za pomocą skrzynki mailowej pod adresem taberoarek@gmail.com