Joga

Jeśli chcesz odnaleźć źródło swojej wewnętrznej siły przejawiającej się w życiu codziennym, jeśli pragniesz więcej spontaniczności, energii, ekstazy, dzikości i radości życia przyjedź na nasze warsztaty.

W czasie praktyki jogi nasza świadomość poszerza się, lepiej czujemy ciało, zauważamy więcej: nasze emocje, nawyki, przekonania. Zmienia się nasz styl życia.

HATHA JOGA

Hatha Joga to doskonały sposób pracy z samym sobą. System pochodzący z Indii, rozpowszechniony jest obecnie na całym świecie. Źródłem Hatha Jogi – ośmiostopniowej ścieżki rozwoju duchowego, są prastare nauki Indyjskie zebrane i opisane w dziele Jogasutry – ok. II w – przez wielkiego uczonego mistrza – Patańdżalego.

ASANY

Asany – specjalne pozycje ciała – stanowią trzeci człon Jogasutr Patańdżalego oraz bramę, poprzez którą większość ludzi Zachodu wkracza w praktykę jogi. Regularna praktyka asan czyni ciało silnym i elastycznym, lekkim ale mocno ugruntowanym. Ćwiczenia wymagają jedynie niewielkiej ilości sprzętu (koc, pasek, mata), ciebie, twojej determinacji oraz świadomości oddechu.

ASANY DZIAŁAJĄ NA WIELU RÓŻNYCH POZIOMACH

„Z początku nasze ciała odczuwają zewnętrzne, fizyczne doznania związane z ćwiczeniem. Każda pozycja wydaje się torturą. Nasze ciała drżą, pocą się i męczą. Później, w pewnym momencie stają się one koniecznością. To rozkoszne rozciąganie i wzmacnianie mięśni, skóry i całego ciała. A ten stan umysłu. czystość, świeżość, spokój. Wykonywanie asan zakotwicza nas w tu i teraz. Pomaga nam żyć w bardziej pozytywny i mniej chaotyczny sposób. Zmiany te są zauważane przez otaczających nas ludzi.”

ODDECH

Jogiczne oddychanie, czyli pranayama, to najogólniej rzecz biorąc kontrola oddechu w celu pogłębienia i wydłużenia go. Prana to powietrze, oddech, siła życiowa, ayama oznacza zwiększenie długości, szerokości i objętości.

Efektem pranayamy jest – jak wyjaśnia Hatha Yoga Pradipika – spokój umysłu i równowaga układu nerwowego. Prawidłowe oddychanie eliminuje choroby, puls staje się stabilny, ciało giętkie a cera promienna.

Patandźali zaś – twórca bazowego dzieła o jodze – Jogasutr – pisze: „Praktyka kontroli oddechu oczyszcza umysł. Usuwa powłokę, która kryje wewnętrzny blask. Taki umysł jest gotowy do koncentracji.”

Regularny, głęboki oddech daje też możliwość lepszego kontaktu ze swym ciałem i emocjami. Otwiera się przestrzeń na spotkanie różnych, wypieranych części siebie, co prowadzi do większej świadomości i daje możliwość uwolnienia i transformacji tego, co hamuje naszą siłę życiową.

MEDYTACJA

Koncentracja podczas asan i ćwiczeń oddechowych otwiera nam odpowiednią przestrzeń do medytacji. Jak pisze Gita Iyengar: „Kiedy uczeń podtrzymuje skupioną uwagę podczas koncentracji, nieograniczoną czasem i miejscem, wówczas pojawia się dhyana, czyli medytacja. W stanie głębokiej koncentracji i ciągłej, niezakłóconej medytacji, ciało, oddech, intelekt i ego tracą indywidualne istnienie i stapiają się w pojedynczy Byt.” Generalnie, we wszelkich formach medytacji rozróżniamy dwa etapy – medytację z podporą (z atrybutem) – czyli koncentrację na punkcie, oddechu, mantrze i medytację bez podpory (bez atrybutu) – tu, w koncentracji niczym nieograniczonej umysł przekracza wszelkie formy, kształty, kolory i cechy.

Efektem medytacji – oprócz zasadniczego celu jakim jest wyzwolenie (oświecenie) jest kontakt z tymi częściami siebie i świata, które będąc poza czasem i przestrzenią dają nieograniczony spokój, wyciszenie, poczucie harmonii i jedności ze wszystkim tym, co w nas i wokół nas. Jednocześnie uczy nas doskonałego bycia w tu i teraz, w czasie i przestrzeni – bycia w pełnej uważności w życiu codziennym.